Corona: zin en betekenis

Corona: zin en betekenis

Herstellende van de eerste schokken die het Corona virus teweeg heeft gebracht en waarin we in een fase van aanpassing komen, komen er ook vragen naar voren zoals: 

Waar gaat dit over?
Waar komt dit vandaan?
Wat is de zin hiervan?
Waar leidt dit toe? 

Deze vragen komen voort uit de veronderstelling dat het ergens over zou moeten gaan, dat het ergens vandaan komt, dat er een zin is en dat het ergens toe zou moeten leiden. Er zijn echter geen inherente antwoorden op deze vragen.

De beantwoording van die vragen wordt overgelaten aan onze eigen verbeeldingskracht, onze eigen creativiteit en onze eigen fantasie.

De beantwoording ervan is namelijk onze eigen verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid om zin en betekenis te geven aan de verschuivingen die dit virus veroorzaakt en zal veroorzaken. Verschuivingen die in zichzelf noch zin noch betekenis hebben. 

Zonder zin en betekenis kijken we echter in het niets en om dat te ontwijken, zoeken we naar zin en betekenis.

Zin en betekenis zoeken waar die niet zijn, leidt tot onzekerheid en maakt angstig. 

Zin en betekenis geven is leiderschap, genereert creativiteit en leidt tot initiatief en actie. 

Beter is het daarom eerst onder ogen te zien dat het leven noch zin noch geen zin heeft (geen van beide dus). Hierdoor ontstaat ruimte die gevuld kan worden met zin en betekenis. 

Hierbij enige zin en betekenis, wat mij betreft:

-Een verschuiving in het collectieve bewustzijn wordt door dit virus aangereikt
-Het virus zorgt voor nieuwe rolmodellen, waarbij gewone mensen zoals artsen en verplegers, handhavers, mensen uit het onderwijs, supermarktmedewerkers, politie en brandweer onze nieuwe helden zijn
-Er is nu al sprake van een schoner milieu
-Mensen worden zich bewust van de wijze waarop ze altijd al verbonden waren
-Mensen gaan zich meer op elkaar richten doordat prikkels van buitenaf verdwenen zijn
-Het leven wordt in alle opzichten eenvoudiger en we leren eenvoudiger te leven

Ook op persoonlijk vlak is het zaak om zin en betekenis te geven. Voor mij betekent dit dat er nu ruimte is om mijn derde boek te gaan schrijven,  om mijn Shift programma’s te verfijnen en dat ik mensen telefonisch of per mail kan coachen.

Willem Geene 

Close

50% Complete