Over Vrijheid

De eerste vrijheid is de vrijheid die je zoekt in de omgang met omstandigheden. Een omstandigheid is dan een situatie die wordt ervaren als iets dat buiten je bestaat en waarbinnen je leeft of waar je in ieder geval mee te maken hebt én waar je niet direct invloed op hebt. Regen kan zo een omstandigheid zijn, of een slechte financiële situatie, een conflict waar je in verzeild bent geraakt, een relatie die niet werkt, treinen die niet op tijd rijden, het feit dat je ontevreden bent over je werk, een file waar je in terecht komt, een verliefdheid die je overkomt of een griepje dat je opgelopen hebt. De vrijheid zit hem dan in het feit dat je de file de schuld kunt geven wanneer je te laat bent, dat je de crisis de schuld kunt geven van je slechte financiële situatie, dat je je baas de schuld kunt geven dat je niet kunt laten zien hoe goed je bent, dat je de bacteriën op de crèche van je kinderen de schuld kunt geven van je griepje en dat je vreemd gaat komt door de verliefdheid. Deze rechtvaardigingen voor houding en gedrag kun je de vrijheid van het ego noemen.

De tweede vrijheid kenmerkt zich door onverstoorbaarheid en effectiviteit in het omgaan met de omstandigheid. Deze vrijheid vereist wel dat je afziet van rechtvaardigingen. Wanneer je afziet van rechtvaardigingen neem je verantwoordelijkheid voor de omstandigheid. Dat is iets anders dan schuldig zijn aan, of oorzaak zijn van de omstandigheid. Verantwoording nemen is gewoon erkennen wat er is. Dat betekent: te laat zijn is te laat zijn en geldgebrek is geldgebrek en griep is griep en vreemdgaan is vreemdgaan. Je hebt noch een mening, noch een oordeel over wat er is, je erkent het gewoon. Erkennen wat er is geeft je de integriteit, kracht en mogelijkheid er iets aan te doen. 

De derde vrijheid is de vrijheid waarin omstandigheden worden onderkend als illusies. Illusies  in de vorm van gedachten met bijkomende gevoelens en beelden. Dat is een vrijheid die ongebonden is en niets nodig heeft. Dat is een vrijheid die niets eist en niets verwacht, noch eigenbelang kent. Deze vrijheid kenmerkt zich door de realisatie dat alles wat er is mentaal is en er is omdat jij er bent.

© Willem Geene, september 2020


EEN SERIE SEMINARS

Nieuwe tijden vereisen een nieuwe kijk op werkelijkheid.

In de hieronder aangeboden serie seminars maak je kennis met een nieuwe manier van kijken naar je werkelijkheid en jezelf in die werkelijkheid.

Je kunt je aanmelden voor één of meer van de seminars. Ze starten in september en bestaan ieder uit drie delen van 2,5 uur

LET OP: Mocht u van plan zijn een of meerdere lezingen bij te wonen en u heeft zich nog niet opgegeven, doe dat dan nu. Het doorgaan van de lezingen hangt namelijk af van het aantal mensen dat zich opgegeven heeft.

1. De Kunst van het Niet Weten

In deze serie van drie seminars behandel ik de Shiftmethode. Een eenvoudige methode die inzicht geeft waarom je leven zich voltrekt zoals het zich voltrekt. De methode levert een helder onderscheid tussen de overleven en leven. Dat onderscheid bevrijdt je van strijd en moeite. De serie vindt plaats op, vrijdag 11 en 25 september en 9 oktober 2020, van 10.00 tot 12.30 uur.

Locatie, cultureel centrum Rozet, Kortestraat 16 in Arnhem.

Aanmelden: https://www.shiftmethode.nl/aanmelden-seminars

2. Dualisme, dualiteit en non-dualiteit en het effect op leiderschap

In deze serie van drie seminars behandelen we een begrippenkader dat een opening biedt naar effectief leiderschap in een snel veranderende wereld. De stelling is hier: de maakbare werkelijkheid heeft afgedaan. Veeleer gaat het om effectief handelen bij gebeurtenissen die ons overvallen.

De seminars vinden plaats op zaterdag 12 en 26 september en 10 oktober 2020, van 10.00 tot 12.30 uur. Locatie, cultureel centrum Rozet, Kortestraat 16 in Arnhem.

Aanmelden: https://www.shiftmethode.nl/aanmelden-seminars

3. Dualisme, dualiteit en non-dualiteit en het effect op relaties

In deze serie van drie seminars onderzoeken we wat het geheim is van harmonieuze en vruchtbare relaties. Op grond van een eenvoudig begrippenkader ontstaat bewustzijn over de grondslagen van werkbaarheid en niet werkbaarheid in relaties.

De seminars vinden plaats op vrijdag 18 september, 2 en 16 oktober 2020. van 10.00 tot 12.30 uur. In cultureel centrum Rozet, Kortestraat 16 in Arnhem.

Aanmelden: https://www.shiftmethode.nl/aanmelden-seminars

4. Over religie

In deze serie behandelen de functie van religie. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe verhouden de begrippen, God, schepping en mens, zich tot elkaar? Welke rol speelt religie in deze tijd? Hoe verhoudt zich bewustzijn tot geloof?

De seminars vinden plaats op zaterdag 19 september en 3 en 17 oktober 2020. van 10.00 tot 12.30 uur. In cultureel centrum Rozet, Kortestraat 16 in Arnhem.

Aanmelden: https://www.shiftmethode.nl/aanmelden-seminars

N.B.:

-Kun je bijdragen in de kosten, doneer dan minimaal €10,- per seminar per persoon, dit is geheel vrijblijvend
-Je kunt je donatie cash deponeren in de donatie box bij de ingang van de zaal
-Wij houden bij deze seminars uiteraard rekening met de dan geldende corona regels
-Mocht er sprake zijn van een 2de lockdown, dan vinden de seminars online plaats

Close

50% Complete